Tips bij schade door een aanrijding

  • stel bij een aanrijding vast of er getuigen zijn en noteer hun gegevens
  • noteer de verzekeringsgegevens van de tegenpartij
  • noteer het merk, type en kenteken van de tegenpartij 
  • indien de tegenpartij iets aangeeft waar u het niet mee eens bent, vermeld dit dan duidelijk op het schadeformulier
  • geef op de situatieschets duidelijk aan hoe de aanrijding is ontstaan
  • schakel bij onenigheid over de schuldvraag de lokale politie in om proces verbaal op te maken 
  • neem bij het afleveren van uw auto het kentekenbewijs, deel 1 en 2 en de groene kaart mee.

Home | Schade | Verzekeraars | Links | Contact
Uitdeuken zonder spuiten: Een vrij nieuwe en kostenbesparende techniek.
Tips bij schade door een aanrijding.